[รูปแบบสำหรับโทรศัพท์ - Mobile version]

BKKTraffic.com 2.18

GetDeviceInfo 1.39 (05/09/2009)

จำนวนผู้เข้าชม 17793843 ครั้ง
(ตั้งแต่ 28/03/2007)

[ENG] [ไทย]
หน้าแรก ดูรายงานสภาพการจราจร แสดงใน Google Maps ตำแหน่งที่ติดตั้งป้าย โทรศัพท์ที่ทดสอบ วิธีการใช้งาน ดาวน์โหลด คำถามบ่อยๆ กระดานสนทนา ผู้จัดทำ เชื่อมต่อไปยัง สนข.

   ระบบรายงานสภาพการจราจรอัจฉริยะ (Traffic System Report) เป็นระบบแสดงข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขับขี่ (Traveler Information System) เพื่อบอกสภาพการจราจร ณ เวลานั้น (Real time) ให้แก่ผู้ที่กำลังเดินทาง โดยจัดเป็นระบบแสดงสภาพการจราจรในเส้นทางสายหลักในกรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางแก่ผู้ ขับขี่บนท้องถนน หนึ่งในนั้นได้แก่ โครงการป้ายจราจรอัจฉริยะ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจาก แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการจราจรของท่าน ผู้ว่า อภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร กิจการร่วมค้า Genius (ประกอบด้วย Forth Corporation ถือหุ้นร่วมกับ Genius Traffic System) จึงพัฒนาระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ ที่สามารถบอกถึงสถานะของการจราจรบนถนนต่างๆ ได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำป้ายจราจรอัจฉริยะไปติดตั้งใช้งานจริงตามท้องถนนในกรุงเทพฯ บ้างแล้ว ดังตัวอย่างป้ายจราจรในภาพ

   แต่เนื่องจากว่าป้ายจราจรอัจฉริยะที่ติดตั้งอยู่บนท้องถนนนี้มีข้อจำกัดในให้ข้อมูลการจราจร เช่น ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรในกรณีขับรถเลยป้ายจราจรอัจฉริยะไปแล้ว กรณีต้องการทราบสภาพการจราจรในพื้นที่ปลายทางก็จะไม่สามารถดูข้อมูลการจราจรได้ เป็นต้น จึงเป็นแนวคิดให้เกิด "ระบบให้บริการป้ายจราจรอัจฉริยะบนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ" ขึ้น เนื่องจากเมื่อนำป้ายจราจรอัจฉริยะมาแสดงบนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือแล้ว ก็จะสามารถดูข้อมูลการจราจรได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ผู้เดินทางตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ระบบรายงานสภาพการจราจรอัจฉริยะ (Traffic System Report)


ข้อมูลจาก : ป้ายจราจรอัจฉริยะ (http://www.forth-its.com/)


** ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองให้บริการ อาจเกิดปัญหาความล่าช้า หรือข้อมูลไม่อัปเดต ในบางช่วงเวลาครับ **


BMA EE KMITNB Forth-ITS NECTEC IMA Program