ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time

รายงานภาพการจราจรจากกล้อง CCTV

 ถนนลาดพร้าว
 กรุณาเลือกช่วงถนนที่ต้องการดูภาพการจราจร
 ลาดพร้าว ซอย31
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 ลาดพร้าว ซอย93
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 แยกรัชดา ลาดพร้าว - ห้าแยกลาดพร้าว
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน

 [หน้าหลัก]   [กลับ]