ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time

รายงานภาพการจราจรจากกล้อง CCTV

 ถนนจรัญสนิทวงศ์
 กรุณาเลือกช่วงถนนที่ต้องการดูภาพการจราจร
 แยกบรมราชชนนี ถึง แยกบางขุนนนท์
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 แยกบางขุนนนท์ ถึง แยกบรมราชชนนี
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 แยกบรมราชชนนี ถึง แยกสิรินธร
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 แยกสิรินธร ถึง แยกบรมราชชนนี
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 สะพานพระราม 7 ถึง แยกสิรินธร
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 แยกสิรินธร ถึง สะพานพระราม 7
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน
 หน้าวิทยาลัยอาชีวธนบุรี
 5 นาทีก่อน  ปัจจุบัน

 [หน้าหลัก]   [กลับ]